Strona Główna

Aktualności

Dzień Otwarty Notariatu w 2015 roku13-11-2015 18:14

W dniu 28 listopada 2015 roku odbędzie się VI edycja akcji Dzień Otwarty Notariatu pod hasłem „Porozmawiaj z notariuszem o…”. W tym roku hasłem przewodnim akcji jest dziedziczenie.
Ta coroczna akcja edukacyjna pozwala na uzyskanie informacji z różnych dziedzin prawa. W tym roku, notariusze udzielać będą informacji, w szczególności dotyczących testamentów oraz postępowania spadkowego.
Akcja odbywa się w 23 miastach na terenie całej Polski. Adresy dostępne są na stronach Krajowej Rady Notarialnej www.krn.org.pl
Notariusze Izby Notarialnej w Gdańsku dyżurować będą w godzinach od 10:00 do 16:00 w:
Bydgoszczy w auli I Liceum Ogólnokształcącego przy Pl. Wolności 9,
Gdańsku w budynku Urzędu Miasta przy ulicy Nowe Ogrody 8/12 – www.gdansk.pl
Toruniu w Klubie Od Nowa przy ulicy Gagarina 37A.

Na miejscu dostępne będą broszury informacyjne.
Patronat honorowy nad tegoroczną edycją objął Prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda.

więcej

Komunikat dla osób, które zdały egzamin wstępny na aplikację notarialną w dniu 26 września 2015 r.26-10-2015 17:58

 

Osoby, które zdały egzamin wstępny na aplikację notarialną w dniu 26 września 2015 r., mogą w ciągu dwóch lat od dnia doręczenia uchwały ustalającej wynik egzaminu wstępnego złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów.

Osoby, które planują rozpoczęcie aplikacji notarialnej z dniem 1 stycznia 2016 roku powinny do dnia 30 listopada 2015 roku złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów.

Do wniosku kierowanego do Rady Izby Notarialnej w Gdańsku należy dołączyć:

  1. odpis dyplomu ukończenia studiów prawniczych w przypadku, gdy do wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną złożono kserokopię dyplomu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów.
  2. oświadczenie notariusza o gotowości objęcia patronatem od dnia 4 stycznia 2016 roku w ramach etatowej/pozaetatowej* aplikacji notarialnej.
  3. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku o wpis na listę aplikantów.
  4. odpis skrócony aktu małżeństwa – w przypadku zmiany nazwiska.

*niepotrzebne skreślić

więcej

Dzień Otwarty Notariatu w 2014 roku01-12-2014 14:02

W dniu 29 listopada 2014 roku odbyła się V edycja Dnia Otwartego Notariatu – ogólnopolskiej akcji informacyjnej organizowanej przez samorząd notarialny pod tytułem: Porozmawiaj z notariuszem o… 

więcej

Fundusz Społeczny Notariatu w 2014 roku01-12-2014 14:01

W dniu 26 listopada 2014 roku, w Pałacu Prymasowskim w Warszawie odbyła się uroczysta Gala IV Konkursu Grantowego Funduszu Społecznego Notariatu.

więcej

Służebna rola sądownictwa i notariatu względem społeczeństwa26-11-2014 02:50

 

W dniu 17 września 2014 roku odbyło się w Sądzie Okręgowym w Gdańsku zorganizowane z inicjatywy Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz Prezesa Rady Izby Notarialnej w Gdańsku spotkanie sędziów i referendarzy wieczystoksięgowych oraz notariuszy z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku pod hasłem: Służebna rola sądownictwa i notariatu względem społeczeństwa.

więcej

Publikacje prasowe 26-11-2014 02:50

Notariusze Izby Notarialnej w Gdańsku, w ramach powołanych przez Radę Izby Notarialnej Zespołów do spraw kontaktów z mediami, aktywnie udzielają odpowiedzi na pytania dotyczące zagadnień prawnych zadawane przez czytelników na łamach „Dziennika Bałtyckiego”, jak również przez internautów na portalu Trójmiasto.pl.

więcej

Egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2014 roku26-11-2014 02:49

Minister Sprawiedliwości wyznaczył – na podstawie art. 71b § 5 i art. 71d § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 roku, poz. 164) – termin egzaminu wstępnego na aplikację notarialną na dzień 27 września 2014 roku.

więcej

Egzamin notarialny w 2014 roku02-07-2014 19:33

Minister Sprawiedliwości wyznaczył – na podstawie art. 74 § 5 i art. 74a § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 roku, poz. 164) – termin egzaminu notarialnego na dni: 4 – 5 września 2014 roku.

więcej