Strona Główna

Izba Notarialna w Gdańsku istnieje od dnia 22 kwietnia 1991 roku. Powstała na mocy ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz. 164). W chwili powstania zrzeszała 92 notariuszy, 7 asesorów notarialnych oraz 15 aplikantów notarialnych i obejmowała obszar województw: bydgoskiego, elbląskiego, gdańskiego, koszalińskiego, słupskiego, toruńskiego i włocławskiego. Na przełomie lat zmianie uległy zarówno liczba notariuszy Izby, jak również jej obszar. Aktualnie, czyli na dzień 1 stycznia 2014 roku, Izba Notarialna w Gdańsku liczy 295 notariuszy, prowadzących kancelarie notarialne jednoosobowe lub w ramach spółek, a także 31 notariuszy emerytowanych, 35 asesorów notarialnych, 25 zastępców notarialnych i 74 aplikantów notarialnych. Jej obszar obejmuje województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie oraz część województwa warmińsko-mazurskiego. Izba Notarialna w Gdańsku w zakresie liczby notariuszy jest trzecią co do wielkości Izbą Notarialną na terytorium Polski, natomiast w zakresie obszaru – największą w Europie.

więcej

Aktualności

Egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2014 roku02-07-2014 19:34

Minister Sprawiedliwości wyznaczył – na podstawie art. 71b § 5 i art. 71d § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 roku, poz. 164) – termin egzaminu wstępnego na aplikację notarialną na dzień 27 września 2014 roku.

więcej

Egzamin notarialny w 2014 roku02-07-2014 19:33

Minister Sprawiedliwości wyznaczył – na podstawie art. 74 § 5 i art. 74a § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 roku, poz. 164) – termin egzaminu notarialnego na dni: 4 – 5 września 2014 roku.

więcej

Fundusz Społeczny Notariatu w 2014 roku02-07-2014 19:18

Od dnia 1 czerwca 2014 roku organizacje pozarządowe z całego kraju mogą składać wnioski o dofinansowanie realizowanych przez siebie projektów w ramach IV edycji Konkursu Grantowego Funduszu Społecznego Notariatu.

więcej

Publikacje prasowe 02-07-2014 19:15

Notariusze Izby Notarialnej w Gdańsku, w ramach powołanych przez Radę Izby Notarialnej Zespołów do spraw kontaktów z mediami, aktywnie udzielają odpowiedzi na pytania dotyczące zagadnień prawnych zadawane przez czytelników na łamach „Dziennika Bałtyckiego”, jak również przez internautów na portalu Trójmiasto.pl.

więcej

Konferencja szkoleniowa01-07-2014 10:01

W dniu 14 czerwca 2014 roku odbyła się w Toruniu konferencja szkoleniowa zorganizowana dla notariuszy Izby Notarialnej w Gdańsku dotycząca obrotu nieruchomością po zajęciu w postępowaniu egzekucyjnym.

więcej

Konferencja szkoleniowa01-07-2014 09:28

W dniu 26 kwietnia 2014 roku odbyła się w Sopocie konferencja szkoleniowa zorganizowana dla notariuszy Izby Notarialnej w Gdańsku dotycząca Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego.

więcej

Dzień Otwarty Notariatu w 2013 roku01-07-2014 09:27

W dniu 30 listopada 2013 roku odbyła się IV edycja Dnia Otwartego Notariatu – ogólnopolskiej akcji informacyjnej organizowanej przez samorząd notarialny pod tytułem: Porozmawiaj z notariuszem o…

więcej

Egzamin notarialny w 2013 roku 01-07-2014 09:21

W dniach: 5 i 6 listopada 2013 roku odbył się przed Komisjami Egzaminacyjnymi o numerach: 1 i 2 do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzą w Gdańsku, właściwymi dla obszaru Izb Notarialnych: w Gdańsku i w Białymstoku, egzamin notarialny.

więcej