Strona Główna

Aktualności

Dzień Otwarty Notariatu 201610-11-2016 15:56

W dniu 26 listopada 2016 roku odbędzie się VII edycja akcji Dzień Otwarty Notariatu.
Tegoroczne hasło Dnia Otwartego Notariatu brzmi: „Porozmawiaj z notariuszem o… testamencie notarialnym”.

więcej

Komunikat przewodniczącego komisji egzaminacyjnej05-08-2016 14:47

Komunikat przewodniczącego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu wstępnego i notarialnego przy Gdańskiej Izbie Notarialnej z siedzibą w Sopocie w sprawie przeprowadzenia egzaminu notarialnego w dniach 6, 7 i 8 września 2016 r.

więcej

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację notarialną12-07-2016 20:02

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 71b § 5 i art. 71d § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację notarialną na dzień 24 września 2016 r. (sobota) godz. 11.00.

więcej

Ogłoszenie o egzaminie notarialnym12-07-2016 19:57

Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 74 § 5 i art. 74a § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu notarialnego dla osób, które ukończyły aplikację notarialną, o której mowa w art. 11 pkt 4 ustawy – Prawo o notariacie i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu oraz dla osób, o których mowa w art. 12 § 2-2b ustawy – Prawo o notariacie

więcej

Dzień Otwarty Notariatu w 2015 roku13-11-2015 18:14

W dniu 28 listopada 2015 roku odbędzie się VI edycja akcji Dzień Otwarty Notariatu pod hasłem „Porozmawiaj z notariuszem o…”. W tym roku hasłem przewodnim akcji jest dziedziczenie.
Ta coroczna akcja edukacyjna pozwala na uzyskanie informacji z różnych dziedzin prawa. W tym roku, notariusze udzielać będą informacji, w szczególności dotyczących testamentów oraz postępowania spadkowego.
Akcja odbywa się w 23 miastach na terenie całej Polski. Adresy dostępne są na stronach Krajowej Rady Notarialnej www.krn.org.pl
Notariusze Izby Notarialnej w Gdańsku dyżurować będą w godzinach od 10:00 do 16:00 w:
Bydgoszczy w auli I Liceum Ogólnokształcącego przy Pl. Wolności 9,
Gdańsku w budynku Urzędu Miasta przy ulicy Nowe Ogrody 8/12 – www.gdansk.pl
Toruniu w Klubie Od Nowa przy ulicy Gagarina 37A.

Na miejscu dostępne będą broszury informacyjne.
Patronat honorowy nad tegoroczną edycją objął Prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda.

więcej

Komunikat dla osób, które zdały egzamin wstępny na aplikację notarialną w dniu 26 września 2015 r.26-10-2015 17:58

 

Osoby, które zdały egzamin wstępny na aplikację notarialną w dniu 26 września 2015 r., mogą w ciągu dwóch lat od dnia doręczenia uchwały ustalającej wynik egzaminu wstępnego złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów.

Osoby, które planują rozpoczęcie aplikacji notarialnej z dniem 1 stycznia 2016 roku powinny do dnia 30 listopada 2015 roku złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów.

Do wniosku kierowanego do Rady Izby Notarialnej w Gdańsku należy dołączyć:

  1. odpis dyplomu ukończenia studiów prawniczych w przypadku, gdy do wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną złożono kserokopię dyplomu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów.
  2. oświadczenie notariusza o gotowości objęcia patronatem od dnia 4 stycznia 2016 roku w ramach etatowej/pozaetatowej* aplikacji notarialnej.
  3. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku o wpis na listę aplikantów.
  4. odpis skrócony aktu małżeństwa – w przypadku zmiany nazwiska.

*niepotrzebne skreślić

więcej

Dzień Otwarty Notariatu w 2014 roku01-12-2014 14:02

W dniu 29 listopada 2014 roku odbyła się V edycja Dnia Otwartego Notariatu – ogólnopolskiej akcji informacyjnej organizowanej przez samorząd notarialny pod tytułem: Porozmawiaj z notariuszem o… 

więcej

Fundusz Społeczny Notariatu w 2014 roku01-12-2014 14:01

W dniu 26 listopada 2014 roku, w Pałacu Prymasowskim w Warszawie odbyła się uroczysta Gala IV Konkursu Grantowego Funduszu Społecznego Notariatu.

więcej