Fundusz Społeczny Notariatu w 2013 roku

W dniu 24 października 2013 roku, w Pałacu Prymasowskim w Warszawie odbyła się uroczysta Gala III Konkursu Grantowego Funduszu Społecznego Notariatu.

W jej trakcie czterem organizacjom pozarządowym wręczono granty na realizację programów, których celem jest walka z wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży. Podczas Gali zaprezentowano zwycięskie projekty, laureatów oraz ich działalność. W ostatniej edycji Konkursu Grantowego Funduszu Społecznego Notariatu udział wzięło ponad dwieście pięćdziesiąt organizacji pozarządowych. Spośród nadesłanych wniosków projektowych, cztery najciekawsze wybrała Kapituła Funduszu Społecznego Notariatu złożona z osób stanowiących autorytety w różnych dziedzinach nauki i życia publicznego, pod przewodnictwem siostry Małgorzaty Chmielewskiej.

Powstały staraniem samorządu notarialnego Fundusz Społeczny Notariatu wspomagający projekty na rzecz dzieci i młodzieży jest inicjatywą ze wszech miar godną wparcia i propagowania. Jest świadectwem wrażliwości społecznej polskich notariuszy – powiedziała siostra Małgorzata Chmielewska, przełożona fundacji „Domy Wspólnoty Chleb Życia”, a jednocześnie przewodnicząca Kapituły Funduszu. – Zarówno liczba, jak i różnorodność nadesłanych na konkursu projektów dobitnie świadczy o ogromnym zapotrzebowaniu na tego typu pomoc.”

Fundusz Społeczny Notariatu został utworzony w 2010 roku, staraniem Krajowej Rady Notarialnej oraz wszystkich Izb Notarialnych, w tym również Izby Notarialnej w Gdańsku. Od 2011 roku wspiera w systemie grantów najbardziej ciekawe i wartościowe inicjatywy społeczne prowadzone przez organizacje pozarządowe w Polsce. Dotychczas, w trzech edycjach konkursu, Fundusz Społecznych Notariatu wyróżnił czternaście programów walczących z wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży.

Więcej informacji o Funduszu Społecznym Notariatu można uzyskać na stronach internetowych: www.fundusznotariatu.pl oraz www.krn.org.pl.