Kolokwium dla aplikantów z naboru w 2016 roku

W załączeniu Uchwała numer 3/384/2019 Rady Izby Notarialnej w Gdańsku z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie wyznaczenia terminu kolokwium dla aplikantów notarialnych ubiegających się o otrzymanie upoważnienia o którym mowa w art. 22a par. 1 ustawy Prawo o notariacie.

Kolokwium odbędzie się w Gmachu Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego w sali C301 przy ulicy Armii Krajowej 119/121w Sopocie.

Dokumenty do pobrania

Uchwała nr 3/384/2019