Komunikat dla aplikantów w sprawie wysokości opłaty za aplikację notarialną w 2017 roku

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty rocznej wnoszonej przez aplikantów notarialnych na szkolenie z dnia 12 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 2079) opłata roczna jest równa 2,65 – krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r., poz. 2008 oraz 2016 r. poz.1265), w wysokości obowiązującej w dniu rozpoczęcia roku szkoleniowego. Kwota minimalnego wynagrodzenia od dnia 1 stycznia 2017 r.  wynosi 2.000,- zł, co wynika z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. z dnia 09 września 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1456).

Opłatę roczną w wysokości 5.300,- zł – dla aplikantów I, II i III roku aplikacji oraz w kwocie 2.650,- zł – dla aplikantów IV roku aplikacji, należy wpłacić na rachunek bankowy Izby Notarialnej w Gdańsku k. 81-757 Sopot ul. Wł. Jagiełły 10 o numerze 58 1020 1853 0000 9302 0010 3432 w terminie do dnia 10 lutego 2017 roku z podaniem w tytule przelewu imienia i nazwiska aplikanta oraz roku szkolenia.