Złożenie wniosku o wpis na listę aplikantów notarialnych

Rada Izby Notarialnej w Gdańsku informuje, że osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację notarialną, przeprowadzonego w dniu 28 września 2019 r. przez Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Gdańsku oraz osoby uprawnione do złożenia takiego wniosku, na podstawie art. 71 § 2 i 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 540, ze zm.) proszone są o złożenie wniosku o wpis na listę aplikantów notarialnych Izby Notarialnej w Gdańsku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 listopada 2019 r. (plik do pobrania).

Proszę o dołączenie do wniosku o wpis na listę aplikantów notarialnych:

  1. Podpisanego odpisu dyplomu (dotyczy tylko osób, które nie złożyły oryginalnego odpisu dyplomu, składając wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną),
  2. Kserokopii aktu małżeństwa (dotyczy osób, które zmieniły nazwisko),
  3. Oświadczenia notariusza o gotowości objęcia patronatem (dotyczy osób, które oświadczenie takie posiadają).

 

Dokumenty do pobrania

wniosek o wpis na listę aplikantów notarialnych