Egzamin notarialny 2017

Ogłoszenie o egzaminie notarialnym 2017

Minimalne wymagania techniczne, które powinien spełniać  komputer zdającego dla prawidłowego działania aplikacji do zdawania egzaminu notarialnego

Kwestionariusz osobowy

Komunikat Przewodniczącej komisji egzaminacyjnej

  • Informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań podczas egzaminu notarialnego, który odbędzie się w dniach 5 – 7 września 2017 r.
  • Oświadczenie o akceptacji warunków z użyciem własnego sprzętu komputerowego w trakcie egzaminu notarialnego, który odbędzie się w dniach 5 – 7 września 2017 r.

Wyniki z egzaminu notarialnego 2017 r.