Wyniki egzaminu notarialnego 2018

WYNIKI Z EGZAMINU NOTARIALNEGO
PRZEPROWADZONEGO W DNIACH 4 – 6 WRZEŚNIA 2018 R.,
PRZEZ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ DO SPRAW APLIKACJI NOTARIALNEJ
PRZY MINISTRZE SPRAWIEDLIWOŚCI Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

 

KOD WYNIK
344 negatywny
364 pozytywny
348 pozytywny
333 negatywny
353 negatywny
369 negatywny
308 negatywny
326 negatywny
328 pozytywny
352 negatywny
355 pozytywny
327 negatywny
343 pozytywny
336 pozytywny
313 pozytywny
338 pozytywny
324 negatywny
331 pozytywny
330 pozytywny
350 pozytywny
359 pozytywny
345 pozytywny
329 negatywny
339 negatywny
335 pozytywny
357 negatywny
314 negatywny
301 pozytywny
317 negatywny
311 pozytywny
365 pozytywny
370 pozytywny
354 negatywny
318 pozytywny
362 negatywny
360 pozytywny
334 pozytywny
316 negatywny
341 negatywny
303 negatywny
363 pozytywny
358 negatywny
356 pozytywny
337 pozytywny
325 negatywny
310 pozytywny
302 pozytywny
366 pozytywny
346 pozytywny
349 pozytywny
306 pozytywny
321 pozytywny
309 pozytywny
347 negatywny
367 negatywny
312 negatywny
332 negatywny
307 pozytywny
315 pozytywny
340 negatywny
300 pozytywny
305 negatywny
351 pozytywny
342 pozytywny
304 pozytywny
361 pozytywny
368 negatywny