Mediatorzy

Mediatorami wpisanymi na Listę Mediatorów Ośrodka Mediacyjnego przy Izbie Notarialnej w Gdańsku mogą być wyłącznie mający pełną zdolność do czynności prawnych i korzystający w pełni z praw publicznych:

 1. notariusze Izby Notarialnej w Gdańsku,
 2. emerytowani notariusze Izby Notarialnej w Gdańsku,
 3. asesorzy notarialni umieszczeni w wykazie asesorów notarialnych Izby Notarialnej w Gdańsku,
 4. zastępcy notarialni umieszczeni w wykazie zastępców notarialnych Izby Notarialnej w Gdańsku,
 5. aplikanci notarialni wpisani na listę aplikantów notarialnych Izby Notarialnej w Gdańsku,

którzy uzyskali kwalifikacje mediatora w wyniku odbycia szkolenia mediacyjnego, zgodnego z niżej powołanymi Standardami Szkolenia Mediatorów. 

Mediatorzy wpisani na Listę Mediatorów Ośrodka Mediacyjnego przy Izbie Notarialnej w Gdańsku w swoich działaniach kierują się:

 1. Standardami Prowadzenia Mediacji i Postępowania Mediatora, uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 26 czerwca 2006 roku,
 2. Standardami Szkolenia Mediatorów, uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 roku,
 3. Kodeksem Etycznym Mediatorów Polskich i zawartymi w nim zasadami, uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 19 maja 2008 roku. 

 

Mediatorzy wpisani na Listę Mediatorów
Ośrodka Mediacyjnego przy Izbie Notarialnej w Gdańsku: 

 1. Katarzyna Grajewska-Bartosz
  notariusz
  adres: 81-805 Sopot, ul. Podjazd 7/2
  telefon: (58) 550 76 82, (58) 555 01 33 ; e-mail: grajewska@link.gda.pl
  mediator w sprawach: cywilnych, rodzinnych, pracy i gospodarczych
 2. Aleksandra Robińska
  notariusz
  adres: 80-823 Gdańsk, ul. Za Murami 2/10
  telefon: (58) 305 70 96 ; e-mail: aleksandra.robinska@gdin.pl
  mediator w sprawach: cywilnych, rodzinnych, pracy i gospodarczych
 3. Joanna Mędraś
  notariusz
  adres: 80-246 Gdańsk, ul. W. Pniewskiego 6/2
  telefon: (58) 710 16 17, 501 106 488; e-mail: joanna.medras@wp.pl
  mediator w sprawach: cywilnych, rodzinnych, pracy i gospodarczych
 4. Agnieszka Białaszewska
  notariusz
  adres: 80-126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 2A
  telefon: (58) 305 46 89; e-mail: mediator.piekarnicza@gmail.com
  mediator w sprawach: cywilnych, rodzinnych, pracy i gospodarczych
 5. Edyta Anna Pietrewicz
  notariusz
  adres: 81-838 Sopot, Al. Niepodległości 761/1
  telefon: 603 385 586, (58) 345 05 53; e-mail: notariusz@edytapietrewicz.pl
  mediator w sprawach: cywilnych, rodzinnych, pracy i gospodarczych
 6. Agnieszka Sinkiewicz
  notariusz
  adres: 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 8/2
  telefon: (89) 64 64 990; e-mail: agnieszka.sinkiewicz@gdin.pl
  mediator w sprawach: cywilnych, rodzinnych, pracy i gospodarczych
 7. Katarzyna Cinkusz-Ciska
  notariusz
  adres: 82-500 Kwidzyn, ul. Chopina 22
  telefon: (55) 261 51 77; e-mail: katarzyna.cinkusz-ciska@gdin.pl
  mediator w sprawach: cywilnych i rodzinnych
 8. Anna Mrotek
  notariusz
  adres: 85-103 Bydgoszcz, ul. Niedźwiedzia 9/3
  telefon: (52) 321 25 72; e-mail: mrotek.mediator@gmail.com
  mediator w sprawach: cywilnych, rodzinnych i gospodarczych
 9. Michał Ryszard Wysocki
  notariusz
  adres: 84-230 Rumia, ul. Dąbrowskiego 115
  telefon: 505 015 545; e-mail: mediator.wysocki@gmail.com
  mediator w sprawach: cywilnych, rodzinnych, pracy i gospodarczych
 10. Alicja Bando
  notariusz
  adres: 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 153 A
  telefon: (55) 231 48 43; e-mail: alicja.bando@gdin.pl
  mediator w sprawach: cywilnych, rodzinnych, pracy i gospodarczych
 11. Adam Wasak
  notariusz
  adres: 80-437 Gdańsk, ul. Wajdeloty 18/1
  telefon: (58) 341 41 63; e-mail: adam@wasak.pl
  mediator w sprawach: cywilnych, rodzinnych i gospodarczych 
 12. Tadeusz Milan-Szymański
  notariusz
  adres: ul. Sikorskiego 38, 86-300 Grudziądz
  telefon: (56) 461 36 27; e-mail: kancelaria@milan-notariusz.pl
  mediator w sprawach: cywilnych, rodzinnych i gospodarczych
 13. Stanisław Wasak
  aplikant notarialny
  adres: ul. Wajdeloty 18/1, 80-437 Gdańsk
  telefon: (58) 341 41 63; e-mail: stanislaw@wasak.pl
  mediator w sprawach: gospodarczych
 14. Agnieszka Styn
  aplikant notarialny
  adres: ul. Owocowa 7, Dębogórze, 81-198 Kosakowo
  telefon: 515 479 511; e-mail: agnieszka.styn@gmail.com
  mediator w sprawach: cywilnych, rodzinnych i gospodarczych
 15. Magdalena Iwaszko
  notariusz
  adres: ul. Szewska 10, 77-200 Miastko
  telefon: (59) 714 12 99; e-mail: kancelaria@notariusz.miastko.com.pl
  mediator w sprawach: cywilnych, rodzinnych, pracy i gospodarczych
 16. Magdalena Mrozowska
  notariusz
  adres: ul. Starogardzka 42/B13, 83-010 Straszyn
  telefon: (58) 526 12 12; e-mail: kancelaria@notariuszstraszyn.pl
  mediator w sprawach: cywilnych, rodzinnych, pracy i gospodarczych
 17. Magdalena Szymańczak-Wiśniewska
  notariusz
  adres: ul. Sikorskiego 16/26, 86-300 Grudziądz
  telefon: (56) 696 81 91; e-mail: szymanczak_wisniewska@onet.pl
  mediator w sprawach: cywilnych, rodzinnych i gospodarczych
 18. Marta Wierucka
  notariusz
  adres: ul. gen. K. Sosnkowskiego 1C/1A, 80-041 Gdańsk
  telefon: (58) 301 93 58; e-mail: kancelaria@wierucka.pl
  mediator w sprawach: cywilnych, rodzinnych i gospodarczych
 19. Agnieszka Barańska
  zastępca notarialny
  adres: ul. Szczytna 2/1, 87-100 Toruń
  telefon: (56) 621 02 85; e-mail: baranska@mediator.torun.pl
  mediator w sprawach: cywilnych, rodzinnych i gospodarczych
 20. Joanna Trzeciak-Kasiorkiewicz
  notariusz
  adres: ul. 3 Maja 27/8, 89-200 Szubin
  telefon: (52) 384 21 86, (52) 384 81 13; e-mail: joanna.trzeciak-kasiorkiewicz@gdin.pl
  mediator w sprawach: karnych, cywilnych i rodzinnych
 21. Beata Lizakowska
  notariusz
  adres: ul. Wodna 13, 83-400 Kościerzyna
  telefon: (58) 523 75 70, tel. kom. 504 851 855; e-mail: notariusz.lizakowska@gmail.com
  mediator w sprawach: gospodarczych i cywilnych
 22. Anna Rudnicka
  notariusz
  adres: al. Grunwaldzka 212/7, 80-266 Gdańsk
  telefon:  (58) 719 88 99, tel. kom. 535 563 563; email: anna.rudnicka@gdin.pl
  mediator w sprawach: cywilnych, rodzinnych i gospodarczych
 23. Elżbieta Jurewicz-Szulc
  notariusz
  adres: ul. Kielnieńska 71/3, 80-299 Gdańsk
  tel. kom. 600 943 467; email: mediator@jurewicz-szulc.pl
  mediator w sprawach: cywilnych
 24. Paulina Korwin-Piotrowska
  aplikant notarialny
  adres: ul. Młyńska 10, 76-248 Dębnica Kaszubska
  tel. kom. 798 200 177; email: paulinakorwin-piotrowska@wp.pl
  mediator w sprawach: cywilnych

Za przeprowadzenie mediacji Mediatorowi należy się wynagrodzenie i zwrot wydatków z tym związanych, które obciążają Strony postępowania mediacyjnego, przy czym:

 1. za przeprowadzenie mediacji na podstawie umowy o mediację, Mediator pobiera od Stron wynagrodzenie i zwrot wydatków w wysokości określonej na podstawie umowy ze Stronami, nie niższej niż minimalne stawki ustalone przez Dyrektora Ośrodka
 2. za przeprowadzenie mediacji na podstawie postanowienia sądu kierującego strony do mediacji, Mediator pobiera od Stron wynagrodzenie i zwrot wydatków w wysokości odpowiednio określonej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 218).