Komunikat ws. opłaty rocznej

Informacja o wysokości oraz terminie zapłaty opłaty rocznej na szkolenie w 2022 roku
wnoszonej przez aplikantów notarialnych odbywających I, II, III i IV rok aplikacji notarialnej

 

Opłata roczna na szkolenie w 2022 roku wnoszona przez aplikantów notarialnych odbywających I, II, III rok aplikacji notarialnej – na podstawie art. 72a § 1 i 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1192 ze zm.) wynosi kwotę 5.850,00 złotych, a dla aplikantów notarialnych odbywających IV rok aplikacji – wynosi kwotę 2.925,00 złotych.

Wskazaną opłatę roczną należy zapłacić w terminie do dnia 31 stycznia 2022 roku na rachunek bankowy Izby Notarialnej w Gdańsku o numerze:
58 1020 1853 0000 9302 0010 3432,
z podaniem w tytule wpłaty imienia i nazwiska aplikanta oraz rocznika aplikacji.