Uchwały Rady Izby Notarialnej w Gdańsku w sprawie wyznaczenia terminu i miejsca kolokwium


W związku z paragrafem 10.1. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej w załączeniu zamieszczam Uchwały Rady Izby Notarialnej w Gdańsku: nr 2/370/2018 z dnia 15 marca 2018 oraz nr 9/369/2018 z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie wyznaczenia terminu i miejsca kolokwium.