Wyniki kolokwium z dnia 18 maja 2019 roku

WYNIKI KOLOKWIUM

aplikantów notarialnych ubiegających się o otrzymanie upoważnienia,
o którym mowa w art. 22a Ustawy Prawo o notariacie
dnia 18 maja 2019 roku

 

nr kodu wynik
331 pozytywny
332 pozytywny
333 pozytywny
334 pozytywny
335 negatywny
336 negatywny
338 negatywny
339 negatywny
341 pozytywny
342 pozytywny
343 pozytywny
344 pozytywny
345 negatywny
346 negatywny
347 pozytywny
349 negatywny
350 pozytywny
351 pozytywny
352 negatywny
353 pozytywny
354 pozytywny
355 negatywny
356 pozytywny
357 negatywny
358 pozytywny
359 pozytywny
360 negatywny
361 negatywny
362 negatywny
364 pozytywny
365 negatywny

 

 

Przewodnicząca Komisji

/-/ Jolanta Szerszeń
notariusz