Złożenie wniosku o wpis na listę aplikantów notarialnych

Złożenie wniosku o wpis na listę aplikantów notarialnych

Rada Izby Notarialnej w Gdańsku informuje, że osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację notarialną, przeprowadzonego w dniu
26 września 2020 roku przez Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Gdańsku, oraz osoby uprawnione do złożenia takiego wniosku na podstawie art. 71 § 2 i 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz. U. 2020, poz. 1192) proszone są o złożenie wniosku
o wpis na listę aplikantów notarialnych Izby Notarialnej w Gdańsku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 listopada 2020 roku (plik do pobrania).

Proszę o dołączenie do wniosku o wpis na listę aplikantów:

  1. Odpisu dyplomu (dotyczy tylko osób, które złożyły kopię dyplomu),
  2. Oświadczenia notariusza o gotowości objęcia patronatem (dotyczy osób, które oświadczenie takie posiadają).