Komunikat w sprawie wytycznych MS i GIS dotyczących egzaminu notarialnego w 2021 r.

 

W związku z wyznaczeniem terminu egzaminu notarialnego na dni 7-9 września 2021 r. Minister Sprawiedliwości wystąpił do Głównego Inspektora Sanitarnego o wydanie szczegółowych wytycznych, dotyczących organizowania i przeprowadzania tego egzaminu. Poniżej publikujemy otrzymane wytyczne.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że ww. wytyczne zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/komunikat-w-sprawie-wytycznych-ministra-sprawiedliwosci-i-glownego-inspektora-sanitarnego-dotyczacych-egzaminu-notarialnego-w-2021-r

Dokumenty do pobrania

2021-wyt-egz-not-2021