Polski Notariat pomaga Ukrainie

Moi Drodzy Koleżanki i Koledzy,

w imieniu Rady Izby Notarialnej oraz swoim własnym składam serdeczne podziękowania za otwarcie serc, w zainicjowanej przez Krajową Radę Notarialną zbiórce notariuszy przeznaczonej na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Łącznie zebraliśmy 533.330,00zł, w akcji wzięło 1545 osób. Dodatkowo wszystkie Rady Izb Notarialnych oraz Krajowa Rada Notarialna zadeklarowały przeznaczyć z naszych wspólnych funduszy kwotę ponad 500.000,00zł. Reasumując Polski Notariat na chwilę obecną na ten szczytny cel przeznaczył ponad jeden milion złotych. Na wspólnym zebraniu KRN z przedstawicielami wszystkich Izb wspólnie zadecydowano, że z zebranej kwoty pierwsza transza tj. 100.000,00zł zostanie przeznaczona na SOS Wioski Dziecięce (pomoc dla dzieci ukraińskich), druga transza w podobnej wysokości zostanie przeznaczona na Polską Misję Medyczną (szpitale i leki). Kolejne transze będą stopniowo uruchamiane po konsultacjach z Prezesami Izb, a zwłaszcza z samorządami działającymi na terenach przygranicznych z Ukrainą mającymi najlepsze rozeznanie aktualnych potrzeb.

Kryzys humanitarny spowodowany barbarzyńskim najazdem Moskali na wolną Ukrainę jest bezprecedensowy, ma skalę niewyobrażalną i nieporównywalną od czasów zakończenia II wojny światowej, a jest to niestety dopiero początek wielkiej ludzkiej tragedii.

Za wszystkie inicjatywy pomocy uchodźcom, w które włączają się indywidualnie notariusze, wszelkie spontaniczne gesty solidarności, udział w manifestacjach poparcia Wolnej Walczącej Ukrainy składam w imieniu Rady Izby Notarialnej wyrazy najwyższego uznania. Wszyscy stoimy obecnie przed najtrudniejszym życiowym egzaminem z humanizmu, solidarności i braterstwa z Bratnim Narodem Ukraińskim i w ten sposób piszemy piękne choć tragiczne karty historii nie tylko Notariatu.

Prezes Izby Notarialnej, Wacław Jankowski