Mediatorzy

Mediatorami wpisanymi na Listę Mediatorów Ośrodka Mediacyjnego przy Izbie Notarialnej w Gdańsku mogą być wyłącznie mający pełną zdolność do czynności prawnych i korzystający w pełni z praw publicznych:

 1. notariusze Izby Notarialnej w Gdańsku,
 2. emerytowani notariusze Izby Notarialnej w Gdańsku,
 3. asesorzy notarialni umieszczeni w wykazie asesorów notarialnych Izby Notarialnej w Gdańsku,
 4. zastępcy notarialni umieszczeni w wykazie zastępców notarialnych Izby Notarialnej w Gdańsku,
 5. aplikanci notarialni wpisani na listę aplikantów notarialnych Izby Notarialnej w Gdańsku,

którzy uzyskali kwalifikacje mediatora w wyniku odbycia szkolenia mediacyjnego, zgodnego z niżej powołanymi Standardami Szkolenia Mediatorów.

Mediatorzy wpisani na Listę Mediatorów Ośrodka Mediacyjnego przy Izbie Notarialnej w Gdańsku w swoich działaniach kierują się:

 1. Standardami Prowadzenia Mediacji i Postępowania Mediatora, uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 26 czerwca 2006 roku,
 2. Standardami Szkolenia Mediatorów, uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 roku,
 3. Kodeksem Etycznym Mediatorów Polskich i zawartymi w nim zasadami, uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 19 maja 2008 roku. 

Mediatorzy wpisani na Listę Mediatorów
Ośrodka Mediacyjnego przy Izbie Notarialnej w Gdańsku: 

 1. Katarzyna Grajewska-Bartosz – z listy SO w Gdańsku
  Notariusz
  Adres: 81-805 Sopot, ul. Podjazd 7/2
  Tel. (58) 550 76 82, (58) 555 01 33
  e-mail: grajewska@link.gda.pl
  mediator w sprawach: cywilnych, rodzinnych, pracy i gospodarczych.
 2. Aleksandra Robińska – z listy SO w Gdańsku
  Skreślona z listy mediatorów z dniem 14 grudnia 2018 roku.
 3. Joanna Mędraś – z listy SO w Gdańsku
  Skreślona z listy mediatorów z dniem 13 lipca 2018 roku.
 4. Agnieszka Białaszewska – z listy SO w Gdańsku
  Notariusz
  Adres: 80-126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 2A
  Tel. 538 515 215
  e-mail: mediator.piekarnicza@gmail.com
  mediator w sprawach: cywilnych, rodzinnych, pracy i gospodarczych.
 5. Edyta Anna Pietrewicz – z listy SO w Gdańsku
  Notariusz
  Adres: 81-838 Sopot, Al. Niepodległości 696 lok. 1.1
  Tel. (58) 345 05 53, kom. 691 105 588
  e-mail: notariusz@edytapietrewicz.pl
  mediator w sprawach: cywilnych, pracy i gospodarczych.
 6. Agnieszka Sinkiewicz – z listy SO w Elblągu, w Olsztynie i w Gdańsku
  Notariusz
  Adres: 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 8/2
  Tel. (89) 64 64 990
  e-mail: agnieszka.sinkiewicz@gdin.pl
  mediator w sprawach: cywilnych, rodzinnych, pracy i gospodarczych.
 7. Katarzyna Cinkusz-Ciska – z listy SO w Gdańsku
  Notariusz
  Adres: 82-500 Kwidzyn, ul. Kopernika 12/4
  Tel. (55) 261 51 77
  e-mail: katarzyna.cinkusz-ciska@gdin.pl
  mediator w sprawach: cywilnych i rodzinnych.
 8. Anna Mrotek – z listy SO w Bydgoszczy
  Notariusz
  Adres: 85-103 Bydgoszcz, ul. Niedźwiedzia 9/3
  Tel. (52) 321 25 72
  e-mail: mrotek.mediator@gmail.com
  mediator w sprawach: cywilnych, rodzinnych i gospodarczych.
 9. Michał Ryszard Wysocki – z listy SO w Gdańsku i w Słupsku
  Notariusz
  Adres: 84-230 Rumia, ul. Dąbrowskiego 115
  Tel. 505 015 545
  e-mail: mediator.wysocki@gmail.com
  mediator w sprawach: cywilnych, rodzinnych, pracy i gospodarczych.
 10. Alicja Bando – z listy SO w Elblągu
  Notariusz
  Adres: 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 153 A
  Tel. (55) 231 48 43
  e-mail: alicja.bando@gdin.pl
  mediator w sprawach: cywilnych, rodzinnych, pracy i gospodarczych.
 11. Adam Wasak – z listy SO w Gdańsku
  Notariusz
  Adres: 80-437 Gdańsk, ul. Wajdeloty 18/1
  Tel. (58) 341 41 63
  e-mail: adam@wasak.pl
  mediator w sprawach: cywilnych, rodzinnych i gospodarczych.
 12. Tadeusz Milan-Szymański – z listy SO w Toruniu
  Notariusz
  Adres: 86-300 Grudziądz, ul. Sikorskiego 38
  Tel. (56) 461 36 27
  e-mail: kancelaria@milan-notariusz.pl
  mediator w sprawach: cywilnych, rodzinnych i gospodarczych.
 13. Stanisław Wasak z listy SO w Gdańsku
  Zastępca notarialny
  Adres: 80-437 Gdańsk, ul. Wajdeloty 18/1
  Tel. (58) 341 41 63
  e-mail: stanislaw@wasak.pl
  mediator w sprawach: cywilnych, rodzinnych, pracy i gospodarczych
 14. Agnieszka Styn – z listy SO w Gdańsku
  Aplikant notarialny
  Adres: 81-198 Kosakowo, Dębogórze, ul. Owocowa 7
  Tel. 515 479 511
  e-mail: agnieszka.styn@gmail.com
  mediator w sprawach: cywilnych, rodzinnych i gospodarczych.
 15. Magdalena Iwaszko – z listy SO w Gdańsku i w Słupsku
  Notariusz
  Adres: 77-200 Miastko, ul. Szewska 10
  Tel. (59) 714 12 99
  e-mail: kancelaria@notariusz.miastko.com.pl
  mediator w sprawach: cywilnych, rodzinnych, pracy i gospodarczych.
 16. Magdalena Mrozowska – z listy SO w Gdańsku
  Notariusz
  Adres: 83-010 Straszyn, ul. Starogardzka 42/B13
  Tel. (58) 526 12 12
  e-mail: kancelaria@notariuszstraszyn.pl
  mediator w sprawach: cywilnych, rodzinnych, pracy i gospodarczych.
 17. Magdalena Szymańczak-Wiśniewska – z listy SO w Toruniu
  Notariusz
  Adres: 86-300 Grudziądz, ul. Sikorskiego 16/26
  Tel. (56) 696 81 91
  e-mail: szymanczak_wisniewska@onet.pl
  mediator w sprawach: cywilnych, rodzinnych i gospodarczych.
 18. Marta Wierucka – z listy SO w Gdańsku
  Notariusz
  Adres: 80-041 Gdańsk, ul. gen. K. Sosnkowskiego 1C /1A
  Tel. (58) 301 93 58
  e-mail: kancelaria@wierucka.pl
  mediator w sprawach: cywilnych, gospodarczych i prawa pracy.
 19. Agnieszka Barańska – z listy SO w Toruniu
  Notariusz
  Adres: 87-100 Toruń, ul. Szczytna 2 /1
  Tel. (56) 621 02 85
  e-mail: baranska@mediator.torun.pl
  mediator w sprawach: cywilnych, rodzinnych i gospodarczych.
 20. Joanna Trzeciak-Kasiorkiewicz – z listy SO w Bydgoszczy
  Notariusz
  Adres: ul. 3 Maja 27/8, 89-200 Szubin
  Tel. (52) 384 21 86, (52) 384 81 13
  e-mail: joanna.trzeciak-kasiorkiewicz@gdin.pl
  mediator w sprawach: karnych, cywilnych i rodzinnych.
 21. Beata Lizakowska – z listy SO w Gdańsku
  Notariusz
  Adres: ul. Wodna 13, 83-400 Kościerzyna
  Tel. (58) 523 75 70, kom. 504 851 855
  e-mail: notariusz.lizakowska@gmail.com
  mediator w sprawach: gospodarczych i cywilnych.
 22. Anna Rudnicka – z listy SO w Gdańsku
  Notariusz
  Adres: al. Grunwaldzka 212/7, 80-266 Gdańsk
  Tel. (58) 719 88 99
  e-mail: anna.rudnicka@gdin.pl
  mediator w sprawach: gospodarczych, cywilnych i rodzinnych.
 23. Paulina Korwin-Piotrowska – z listy SO w Gdańsku i SO w Słupsku
  Aplikant Notarialny
  Adres: ul. Młyńska 10, 76-248 Dębnica Kaszubska
  Kom. 798 200 177
  e-mail: paulinakorwin-piotrowska@wp.pl
  mediator w sprawach: gospodarczych i cywilnych.
 24. Elżbieta Jurewicz-Szulc – z listy SO w Gdańsku
  Notariusz
  Adres: ul. Kielnieńska 71 lok. 3, 80-299 Gdańsk
  Kom. 600 943 467
  e-mail: mediator@jurewicz-szulc.pl
  mediator w sprawach: cywilnych.
 25. Katarzyna Nagórska-Protasiuk – z listy SO w Gdańsku
  Notariusz
  Adres: ul. Jaśkowa Dolina 6/2, 80-252 Gdańsk
  Tel. (58)341 93 59, kom. 503 070 668, kom. 519 818 186
  e-mail: nagorska.notariusz@gmail.com
  mediator w sprawach: gospodarczych, cywilnych i rodzinnych.
 26. Dorota Kosmania-Sadowska – z listy SO w Toruniu
  Notariusz
  Adres: ul. Mickiewicza 26, 86-300 Grudziądz
  Tel. (58) 462 47 27
  e-mail: dorota.kosmania-sadowska@gdin.pl
  mediator w sprawach: gospodarczych, cywilnych i rodzinnych.
 27. Anna Kelpin – z listy SO w Gdańsku
  Notariusz
  Adres: ul. 3 Maja Nr 7, 84-200 Wejherowo
  Tel. (58) 672 23 36, 672 27 22
  e-mail: notkelpin@wp.pl
  mediator w sprawach: gospodarczych, cywilnych i rodzinnych
 28. Joanna Orlińska – z listy SO w Gdańsku
  Notariusz
  Adres: ul. 3 Maja Nr 7, 84-200 Wejherowo
  Tel. (58) 672 23 36, 672 27 22
  e-mail: notorlinska@wp.pl
  mediator w sprawach: gospodarczych, cywilnych i rodzinnych
 29. Agnieszka Dawińdziak – z listy SO w Gdańsku
  Notariusz
  Adres: ul. Władysława IV 17/15, 81-361 Gdynia
  Tel. 883-338-929
  e-mail: mediatorad@gmail.com
  mediator w sprawach: gospodarczych, cywilnych i rodzinnych
 30. Anna Wasielewska – z listy SO w Gdańsku
  Notariusz
  Adres: ul. Sierakowskiego 10a, 87-600 Lipno
  Tel. 512-169-849
  e-mail: notariusz@kancelaria-lipno.pl
  mediator w sprawach: gospodarczych, cywilnych i rodzinnych
 31. Małgorzata Wolecka – z listy SO w Gdańsku
  Notariusz
  Adres: ul. Gdyńska 24 A, 83-330 Żukowo
  Tel. 505-777-854
  e-mail: malgorzata.wolecka@gmail.com
  mediator w sprawach: gospodarczych i cywilnych
 32. Natalia Gardziejewska-Kaniewska – z listy SO w Toruniu
  Notariusz
  Adres: ul. Szewska 17 B, 87-140 Chełmża
  Tel. (56) 675-00-52
  e-mail: notariusz.chelmza@gmail.com
  mediator w sprawach: gospodarczych, cywilnych, prawa pracy i rodzinnych
 33. Marlena Rakoczy – z listy SO w Toruniu
  Notariusz
  Adres: ul. Lelewela 33/14, 87-100 Toruń
  Tel. (56) 648-31-56
  email: kancelaria@notariusz-rakoczy.pl
  mediator w sprawach: rodzinnych, cywilnych, gospodarczych
 34. Zofia Starzyńska – z listy SO w Toruniu
  Notariusz
  Adres: ul. Lelewela 33/14, 87-100 Toruń
  Tel. (56) 648-31-56
  email: kancelaria@notariusz-rakoczy.pl
  mediator w sprawach: rodzinnych, cywilnych, gospodarczych
 35. Magdalena Wójcik-Bela – z listy SO w Gdańsku i SO w Słupsku
  Notariusz
  Adres: ul. Kościelna 3, 83-400 Kościerzyna
  Tel. (58) 686 58 27, 693 883 777
  e-mail: notariuszkoscierzyna@wp.pl
  mediator w sprawach: gospodarczych, administracyjnych, cywilnych, rodzinnych

Za przeprowadzenie mediacji Mediatorowi należy się wynagrodzenie i zwrot wydatków z tym związanych, które obciążają Strony postępowania mediacyjnego, przy czym:

 1. za przeprowadzenie mediacji na podstawie umowy o mediację, Mediator pobiera od Stron wynagrodzenie i zwrot wydatków w wysokości określonej na podstawie umowy ze Stronami, nie niższej niż minimalne stawki ustalone przez Dyrektora Ośrodka
 2. za przeprowadzenie mediacji na podstawie postanowienia sądu kierującego strony do mediacji, Mediator pobiera od Stron wynagrodzenie i zwrot wydatków w wysokości odpowiednio określonej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 218).