Inicjatywy społeczne i edukacyjne notariatu

Dni Otwarte Notariatu

Dzień Otwarty Notariatu, organizowany od 2010 roku, jest jedną z najważniejszych inicjatyw samorządu notarialnego, organizowanej pod tytułem: Porozmawiaj z notariuszem o …. Powtarzana co roku nieodpłatna akcja informacyjna i edukacyjna pozwala osobom zainteresowanym uzyskać praktyczne informacje w ważnych dla każdego obszarach prawa. Tematem ostatniej edycji Dnia Otwartego Notariatu była bezpieczna jesień życia – majątek a prawo. Każdy, kto w swoim życiu zgromadził jakiś majątek wcześniej czy później staje przed koniecznością podjęcia decyzji w zakresie rozporządzenia tym majątkiem w sposób umożliwiający zabezpieczenie samego siebie oraz swoich najbliższych. Nie są to decyzje łatwe, zawsze wymagają starannego przemyślenia i wiedzy o tym, jakie możliwości dysponowania majątkiem stwarza polskie prawodawstwo. Zapotrzebowanie na profesjonalne informacje w tym zakresie potwierdza wielu notariuszy, którzy w swojej codziennej praktyce bardzo często pomagają rozstrzygnąć klientom takie dylematy. Najwięcej pytań dotyczyło zagadnień związanych z testamentami, darowiznami oraz możliwościami przekazywania majątku przez osoby starsze w zamian za opiekę.

Organizatorzy akcji przyjęli założenie, zgodnie z którym, każdego roku udzielane informacje dotyczą jednego konkretnego tematu. W 2010 roku były to spadki i dziedziczenie, w 2011 roku – bezpieczeństwo majątku rodziny, w 2012 roku – nieruchomości i księgi wieczyste, a w 2013 roku – przekazanie majątku w rodzinie. Nie ogranicza to jednak zakresu udzielanych informacji. Notariusze odpowiadają na pytania dotyczące wszystkich spraw, które można załatwić w kancelarii notarialnej.

 W dniu 29 listopada 2014 roku odbyła się V edycja Dnia Otwartego Notariatu. W godzinach: od 10.00 do 16.00 notariusze w dziewiętnastu miastach Polski udzielali wszystkim zainteresowanym bezpłatnych odpowiedzi na pytania dotyczące zagadnień prawnych. W ramach Izby Notarialnej w Gdańsku notariusze odpowiedzi takich udzielali kolejny już raz w trzech miastach: w Gdańsku, w Bydgoszczy i w Toruniu.

Fundusz Społeczny Notariatu

Fundusz Społeczny Notariatu został utworzony w 2010 roku, staraniem Krajowej Rady Notarialnej oraz wszystkich Izb Notarialnych, w tym również Izby Notarialnej w Gdańsku. Od 2011 roku wspiera w systemie grantów najbardziej ciekawe i wartościowe inicjatywy społeczne prowadzone przez organizacje pozarządowe w Polsce. Dotychczas, w trzech edycjach konkursu, Fundusz Społecznych Notariatu wyróżnił czternaście programów walczących z wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży.

W dniu 26 listopada 2014 roku, w Pałacu Prymasowskim w Warszawie odbyła się uroczysta Gala IV Konkursu Grantowego Funduszu Społecznego Notariatu. W jej trakcie czterem organizacjom pozarządowym wręczono granty na realizację programów, których celem jest walka z wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży. Podczas Gali zaprezentowano zwycięskie projekty, laureatów oraz ich działalność. W ostatniej edycji Konkursu Grantowego Funduszu Społecznego Notariatu udział wzięło ponad dwieście trzydzieści organizacji pozarządowych. Spośród nadesłanych wniosków projektowych, cztery najciekawsze wybrała Kapituła Funduszu Społecznego Notariatu złożona z osób stanowiących autorytety w różnych dziedzinach nauki i życia publicznego, pod przewodnictwem siostry Małgorzaty Chmielewskiej.

Powstały staraniem samorządu notarialnego Fundusz Społeczny Notariatu wspomagający projekty na rzecz dzieci i młodzieży jest inicjatywą ze wszech miar godną wparcia i propagowania. Jest świadectwem wrażliwości społecznej polskich notariuszy – powiedziała siostra Małgorzata Chmielewska, przełożona fundacji „Domy Wspólnoty Chleb Życia”, a jednocześnie przewodnicząca Kapituły Funduszu. – Zarówno liczba, jak i różnorodność nadesłanych na konkursu projektów dobitnie świadczy o ogromnym zapotrzebowaniu na tego typu pomoc.”

 Akcje edukacyjne

W ramach podejmowanych przez Krajową Radę Notarialną akcji o charakterze edukacyjnym wyprodukowane zostały również filmy pod tytułem: Wizyta u notariusza oraz Masz prawo znać prawo.

 Filmy pod tytułem: Wizyta u notariusza zrealizowane zostały w formie rozmowy osoby zainteresowanej dokonaniem czynności notarialnej, w rolę której wcielił się Maciej Orłoś z notariuszem, odbywającej się w kancelarii notarialnej. Omawiany cykl objął odcinki poświęcone zagadnieniom związanym z: majątkiem rodziny, rozdzielnością majątkową, rozwodem i podziałem majątku, spadkiem i wydziedziczeniem, umową przedwstępną oraz ugodą.

Produkcję obejrzeć można na kanale Krajowej Rady Notarialnej w serwisie YouTube.

 Filmy pod tytułem: Masz prawo znać prawo zrealizowane zostały jako cykl, w ramach którego w każdym odcinku w przystępnej dla widza formie omawiane są najczęściej występujące w życiu codziennym problemy prawne, wymagające wsparcia notariusza. Wątki fabularyzowane przeplatane są z wypowiedziami notariuszy, którzy w sposób zrozumiały i obrazowy wyjaśniają skomplikowane sytuacje prawne, wskazując metody rozwiązania przedstawionych problemów.

Cykl został wyemitowany po raz pierwszy przez Program Pierwszy Telewizji Polskiej jesienią 2013 roku, a w związku z dużym zainteresowaniem widzów – został wyemitowany ponownie na początku 2014 roku przez Program Drugi Telewizji Polskiej.