Inicjatywy europejskie

W ramach działań na płaszczyźnie międzynarodowej notariaty europejskie podejmują również inicjatywy w zakresie węższej współpracy, mającej charakter  dwustronnych porozumień. Notariat polski najbardziej ożywione kontakty utrzymuje z notariatem francuskim oraz notariatem niemieckim. W ramach tych pierwszych – notariusze polscy co roku udział biorą w cyklach szkoleń organizowanych przez Francuski Uniwersytet Notarialny. Podczas tych spotkań przedstawiane są instytucje prawne związane z wykonywaniem zawodu notariusza i funkcjonowaniem samorządu notarialnego we Francji. Współpraca z notariatem niemieckim skupia się natomiast przede wszystkim na seminariach organizowanych w Polsce i w Niemczech. Służą one wymianie informacji, poglądów i doświadczeń w zakresie kompetencji powierzonych notariatom tych państw.

W ramach inicjatyw europejskich podejmowanych przez notariaty różnych państw we współpracy z innymi instytucjami, wskazać należy również na europejskie informacyjne serwisy internetowe, takie jak:

1) portal obejmujący informacje na temat europejskich dokumentów tożsamości, dostępny również w języku polskim pod adresem: prado.consilium.europa.eu/pl/homeindex.html;

2) portal obejmujący informacje na temat związków osób w Europie, dostępny również w języku polskim pod adresem: www.coupleseurope.eu/pl;

3) portal poświęcony zagadnieniom związanym z dziedziczeniem, dostępny również w języku polskim pod adresem: www.successions-europe.eu/pl;

4) portal obejmujący spis notariuszy w Europie z informacjami o językach, którymi notariusze się posługują, dostępny również w języku polskim pod adresem: www.notaries-directory.eu;

5) portal poświęcony zagadnieniom związanym z jurysdykcją prewencyjną w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz zagadnieniom z zakresu kompetencji sądów i notariuszy, dostępny również w języku polskim pod adresem: www.prejus.eu;

6) portal e-sprawiedliwość, dostępny również w języku polskim pod adresem: e-justice.europa.eu/content_law-2-pl.do;

7) portal poświęcony prawodawstwu i orzecznictwu w ramach Unii Europejskiej, dostępny również w języku polskim pod adresem: europa.eu/eu-law/index_pl.htm.