Izby Notarialne

Notariusze tworzą samorząd notarialny, który obejmuje Izby Notarialne i Krajową Radę Notarialną. Izby Notarialne stanowią notariusze prowadzący kancelarie na obszarze właściwości poszczególnych Sądów Apelacyjnych, a siedzibą każdej Izby Notarialnej jest siedziba właściwego Sądu Apelacyjnego. Izby Notarialne posiadają osobowość prawną.

Aktualnie w Polsce istnieje jedenaście Izb Notarialnych:

1) Izba Notarialna w Białymstoku
    www.notariat.bialystok.pl

2) Izba Notarialna w Gdańsku
    www.gdin.pl

3) Izba Notarialna w Katowicach
    www.notariat.katowice.pl

4) Izba Notarialna w Krakowie
    www.kin.pl

5) Izba Notarialna w Lublinie
    www.notar.pl

6) Izba Notarialna w Łodzi 
    www.notariusze.lodz.pl

7) Izba Notarialna w Poznaniu
    www.rejent.poznan.pl

8) Izba Notarialna w Rzeszowie
    www.rzeszow.notariat.info.pl

9) Izba Notarialna w Szczecinie
    www.izbanotarialna.szczecin.pl

10) Izba Notarialna w Warszawie
     www.notariusze.waw.pl

11) Izba Notarialna we Wrocławiu
    www.wroclaw.notariat.info.pl