Skład Rady

W związku z rezygnacją przez Danutę Wandiuk, notariusza w Bydgoszczy z pełnienia funkcji Prezesa Rady Izby Notarialnej w Gdańsku od dnia 23 marca 2019 roku Rada Izby Notarialnej w Gdańsku X kadencji wypełnia swoje obowiązki w następującym składzie:

Prezes Rady
Wacław Jankowski – notariusz w Brodnicy

Wiceprezes Rady
Ewa Panc – notariusz w Gdańsku

Członkowie Rady

Agnieszka Barańska – notariusz w Toruniu
Marcin Biernacki – notariusz w Inowrocławiu
Aleksander Giżewski – notariusz w Rypinie
Iwona Gowkielewicz – Kotlarz – notariusz w Gdyni
Alicja Lehmann – notariusz w Bydgoszczy
Joanna Mędraś – notariusz w Gdańsku
Katarzyna Ogonowska – notariusz w Gdańsku
Aleksandra Robińska – notariusz w Gdańsku
Jolanta Szerszeń – notariusz w Gdańsku

 

Rady poprzednich kadencji