Skład Rady

W skład Rady Izby Notarialnej w Gdańsku IX kadencji, wybranej przez Walne Zgromadzenie Notariuszy Izby dnia 14 marca 2015 roku na okres 3 lat, wchodzą:

Prezes Rady
Adam Wasak – notariusz w Gdańsku

Wiceprezes Rady
Danuta Wandiuk – notariusz w Bydgoszczy

Członkowie Rady
Aleksander Giżewski – notariusz w Rypinie
Wacław Jankowski – notariusz w Brodnicy
Anna Kelpin – notariusz w Wejherowie
Alicja Lehmann – notariusz w Bydgoszczy
Tadeusz Milan-Szymański – notariusz w Grudziądzu
Katarzyna Ogonowska – notariusz w Gdańsku
Ewa Panc – notariusz w Gdańsku
Michał Turek – notariusz w Żninie
Grażyna Wojtowicz – notariusz w Gdańsku

 

Rady poprzednich kadencji

Skład Rady w latach 2012-2015