Skład Rady

Od dnia 31 marca 2021 roku Rada Izby Notarialnej w Gdańsku XI kadencji wypełnia swoje obowiązki w następującym składzie:

Prezes Rady
Wacław Jankowski – notariusz w Brodnicy

Wiceprezes Rady
Ewa Panc – notariusz w Gdańsku

Członkowie Rady

Łukasz Barański – notariusz w Toruniu
Marcin Biernacki – notariusz w Inowrocławiu
Maciej Ciszewski – notariusz w Gdańsku
Aleksander Giżewski – notariusz w Rypinie
Iwona Gowkielewicz – Kotlarz – notariusz w Gdyni
Katarzyna Ogonowska – notariusz w Gdańsku
Aleksandra Robińska – notariusz w Gdańsku
Tomasz Weber – notariusz w Pucku
Sławomir Wroński – notariusz w Elblągu

 

Rady poprzednich kadencji