Skład Rady

W skład Rady Izby Notarialnej w Gdańsku X kadencji, wybranej przez Walne Zgromadzenie Notariuszy Izby dnia 17 marca 2018 roku na okres 3 lat, wchodzą:

Prezes Rady
Danuta Wandiuk – notariusz w Bydgoszczy

Wiceprezes Rady
Ewa Panc – notariusz w Gdańsku

Członkowie Rady

Agnieszka Barańska – notariusz w Toruniu
Marcin Biernacki – notariusz w Inowrocławiu
Aleksander Giżewski – notariusz w Rypinie
Wacław Jankowski – notariusz w Brodnicy
Alicja Lehmann – notariusz w Bydgoszczy
Joanna Mędraś – notariusz w Gdańsku
Katarzyna Ogonowska – notariusz w Gdańsku
Aleksandra Robińska – notariusz w Gdańsku
Jolanta Szerszeń – notariusz w Gdańsku

 

Rady poprzednich kadencji