Uchwała w sprawie terminu kolokwium dla aplikantów

UCHWAŁA NUMER 15/342/2016
Rady Izby Notarialnej w Gdańsku
z dnia 19 lutego 2016 roku
w sprawie wyznaczenia terminu kolokwium dla aplikantów notarialnych
ubiegających się o otrzymanie upoważnienia,
o którym mowa w art. 22a § 1 ustawy Prawo o notariacie.

Rada Izby Notarialnej postanawia ustalić termin do przeprowadzenia kolokwium dla aplikantów notarialnych ubiegających się o otrzymanie upoważnienia, o którym mowa w art. 22a § 1 ustawy Prawo o notariacie na dzień 14 maja 2016 roku (sobota) na godzinę 10:00.  Kolokwium odbędzie się w siedzibie Rady Izby Notarialnej w Gdańsku mieszczącej się w Sopocie przy ulicy Władysława Jagiełły numer 10.

Prezes Rady Izby Notarialnej w Gdańsku
 /-/ Adam Wasak
notariusz